Zapytania Ofertowe


POIR 2.1
Zakład „Rpol” Polit Roman uzyskał wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” na realizację projektu nr POIR.02.01.00-00-0037/15 pt. „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego
w przedsiębiorstwie „Rpol” Roman Polit w celu prowadzenia badań w obszarze przetwórstwa żywności wysokiej jakości.”


Celem projektu jest prowadzenie badań w obszarze technologii przetwórstwa żywności wysokiej jakości redukujących wpływ czynników zewnętrznych na choroby XXI wieku, w szczególności choroby nowotworowe oraz promowanie poprzez rezultaty niniejszego projektu zdrowego podejścia do żywienia.Rezultatem Projektu będą wielofunkcyjne urządzenia kuchenne, a także dodatkowe elementy urządzeń, służące do przetwarzania żywności, dzięki którym możliwe będzie wytworzenie żywności naturalnej, bez udziału dodatków, a więc o dużej wartości prozdrowotnej, żywności zachowującej składniki odżywcze i ukierunkowanej na poprawę jakości żywienia oraz żywienie spersonalizowane.
Całkowita wartość Projektu wynosi 2 786 852,82 złDofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 586 012,80 zł

POIR 3.2.2

ul. Wojska Polskiego 6D, 39-300 Mielec, tel. +48 17 788 16 16, fax +48 17 788 16 15, e-mail: rpol@rpol.com.pl

Strona główna | O nas | Produkty | Usługi | Park maszynowy | Galeria | Kontakt | Dotacje