Zakład „RPOL” Polit Roman realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w przedsiębiorstwie „RPOL” Roman Polit w celu prowadzenia badań w obszarze technologii przetwórstwa żywności wysokiej jakości”
Cel projektu: Przeprowadzenie na utworzonej infrastrukturze 3 projektów badawczych zmierzających do opracowania drugiej i trzeciej generacji innowacyjnego wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego Speedcook.
Planowane efekty: Wdrożenie do produkcji rozwiązań będących wynikiem prowadzonych badań.

Wartość projektu: 2 786 852,82 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 1 586 013,80 PLN

Zakład „RPOL” Polit Roman realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Wdrożeniu własnej innowacji technologicznej, umożliwiającej wytwarzanie nowego urządzenia kuchennego „Speedcook”.
Cel projektu: Zwiększenie przez Zakład „RPOL” udziału w rynku urządzeń kuchennych.
Planowane efekty: Wzrost przychody ze sprzedaży nowego produktu.
Wartość projektu: 4 523 724,16 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 429 598,16 zł