Przedmiotem działalności Zakładu Rpol Polit Roman jest produkcja urządzeń gastronomicznych. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy metodą wtrysku i prasowania. Produkcja narzędzi oraz usługi obróbki mechanicznej. Ponadto Zakład Rpol Polit Roman jest producentem robotów kuchennych Speedcook.

Naszym Celem jest:

  • Wykonywanie coraz dokładniejszych narzędzi
  • Poprawianie jakości procesów produkcyjnych zarówno w obróbce metali, jak i w przetwórstwie tworzyw sztucznych
  • Kompleksowa obsługa naszych klientów
  • Rozwijanie linii produktów Speedcook oraz poszerzanie funkcjonalności istniejących już urządzeń

Powyższe cele zrealizujemy poprzez:

  • Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników
  • Ciągły rozwój parku maszynowego w narzędziowni i wtryskowni
  • Udoskonalanie systemów zarządzania produkcją oraz systemów przepływu informacji
  • Szukanie coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Władze Zakładu Rpol Polit Roman, deklarują znajomość polityki jakości oraz zaangażowanie w jej realizację. Polityka jakości jest znana każdemu pracownikowi i każdy z nich dąży do jej realizacji.